Jag gick min utbildning till equiterapeut på ISHU - Institutet för Svensk Hästterapi Utbildning i Strömsholm, Kolbäck. Sedan 1999 har jag arbetat heltid som equiterapeut med Norrland som upptagningsområde.

De behandlingsformer jag främst jobbar med är:

- Chiropraktik
- Laser
- Massage och stretching

I förebyggande och rehabiliterande syfte.

 

Chiropraktik är en behandlingsteknik som inriktar sig på ryggens och benens leder. Syftet med denna behandlingsteknik är att återfå normal rörelsförmåga i lederna genom manipulation.

Laser är ett mycket energirikt ljus som påverkar funktionerna i cellerna. Jag arbetar med en biostimulerande lasertyp som har en celluppbyggande effekt, vilket ger goda resultat vid behandling av muskel- och ledskador.

Massage och stretching syftar till att spänd muskulatur får hjälp att slappna av så att blodcirkulationen kommer igång. Dvs så att tillförsel av näring och bortforslande av slaggprodukter fungerar. Genom stretching uppnås dessutom ökad rörlighet.

Målet med de alternativa behandlingsformerna är att öka rörligheten, häva blockeringar, få igång flöden och avlägsna spänningar och låsningar.

Det finns många olika, och ibland samverkande orsaker till varför en häst inte mår bra. Jag ser mig själv som en av flera pusselbitar i en lyckad rehabilitering. Det optimala är att hästen först är veterinärundersökt, så att jag vet att det inte finns några bakomliggande ledbekymmer. Förutom veterinärmedicin, finns det andra faktorer som påverkar hästens hälsa i mer eller mindre hög grad. Exempel på sådana faktorer är: hovvård, tandvård, närmiljö, foder, träningsmetoder, utrustning mm.

Så här brukar jag lägga upp arbetet:

Text kommer så småningom.....